Toimunud projektid

Noorte Ettevõtlikkuse Areng on alates 2014. aastast organiseerinud Eestis mitmeid rahvusvahelisi projekte:

2017:

Noortevahetus “Sport Unites, Racism Divides” – projekti eesmärgiks oli arendada sallivust ja mõismist, mis on rassism. Projektiidee sündis olukorrast, kus rassistlik käitumine on muutunud igapäevaseks. Projektis osalesid 38 noort vanuses 17-27 eluaastat Eestist, Bulgaariast, Itaaliast, Türgist, Hispaaniast, Küproselt ja Kreekast. Projekt oli rahastatud Erasmus+ programmist.

2016:

Noortevahetus “Respect, Speech, Values, Past – YES” – projekti eesmärgiks oli arendada noorte kriitilist mõtlemist ja suurendada teadlikkust Euroopa pagulaskriisist. Projektiidee arenes tõsiasjast, et meediakajastused pagulaskriisist tekitasid palju segadust ja sallimastust. Projektis osalesid 38 noort vanuses 17-26 eluaastat Eestist, Bulgaariast, Itaaliast, Türgist, Hispaaniast, Rumeeniast ja Ungarist. Projekt oli rahastatud Erasmus+ programmist.

 

2015:

Noortevahetus “Experience Learning – Learning Experience” – projekti eesmärgiks oli arendada noorte eneseanalüüsi oskust ja seeläbi toetada nende võimekust saada hakkama tööturul. Projektiidee sündis sellest, et tihti tegutsevad noored kiirelt ja ei mõtle oma otsuseid läbi. Projektis osalesid 25 noort vanuses 18-25 eluaastat Eestist, Belgiast, Türgist, Itaaliast ja Rumeeniast. Projekt oli rahastatud Erasmus+ programmist.

Noortevahetus “Intercultural Collaboration and Learning Experience” – projekt keskendus kultuurivahelisele õppele ja rahvusvahelisele koostööle. Projektiidee sündis samal aastal alanud pagulaskriisist, mis näitas, et rahvusvahelistumine tekitab noortes hirmu ja segadust. Projektis osalesid 36 noort vanuses 18-25 eluaastat Eestist,  Türgist, Rumeeniast, Poolast, Hispaaniast ja Prantsusmaalt.

2014:

Noortevahetus “Come Along and Grow” – projekti eesmärgiks oli toetada noorte eneseväljendusoskust etenduskunstide ja spordi kaudu. Projektiidee sündis sellest, et liialt suur osa suhtlusest käib ekraanide vahendusel ja silmast-silma suhtlus on jäänud kesiseks. Projektis osalesid 30 noort vanuses 18-30 eluaastat Eestist,  Itaaliast, Rumeeniast, Türgist ja Suurbritanniast. Projekt oli rahastatud Erasmus+ programmist.