Meist

Noorte Ettevõtlikkuse Arendamise Ühing on 2014. aasta alguses loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on noorte ettevõtlikkuse arendamine ja toetamine kooli- ja tööväliste tegevuste kaudu (sh rahvusvaheliste noorteprojektide kaudu).

Organisatsioon loodi ideega toetada noorte sotsiaalset ettevõtlikkust ja tänaseks suudame noori toetada nende ideede elluviimisel.

Oma eesmärkide täitmiseks ühing:

  • loob ja viib ellu kooli- ja tööväliseid tegevusi noortele;
  • toetab noori kooli- ja tööväliste tegevuste elluviimisel (sh aitab teostada noorte ideid);
  • propageerib vabatahtliku tööd;
  • organiseerib koolitusi noortele ja noortega töötavatele inimestele.

Aastal 2016 pälvis Noorte Ettevõtlikkuse Arendamise Ühing Tallinna Noorte Tunnustuskonkursil „Suured Teod“ äramärkimist kui „Kultuuridevahelise Keskkonnasõbraliku projekti Tallinna noortele“ läbiviija. Samuti oli ühing ENTK noorsootöö tunnustuskonkrusil nominendiks Aasta Noorteühing 2016 kategoorias.